Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα αν είστε σύμφωνοι με τους Όρους και Προϋποθέσεις και, σε οποιαδήποτε περίπτωση, για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη συμμόρφωση με όλους τους εν ισχύει νόμους, κανονισμούς και κώδικες του Ελληνικού κράτους ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας διέπουσας την πρόσβασή σας σ΄ αυτή την Ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι δεν θα:

• καταχωρήσετε, διαβιβάσετε ή διασπείρετε σε αυτήν ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία ενδέχεται να είναι επιζήμια, άσεμνη, δυσφημιστική ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο παράνομη;
• χρησιμοποιήσετε αυτή την Ιστοσελίδα κατά τρόπο προκαλούντα ή δυνάμενο να προκαλέσει παραβίαση των δικαιωμάτων άλλων;
• προβείτε σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη, λανθασμένη ή απατηλή κράτηση;
• χρησιμοποιήσετε κάποιο λογισμικό, φόρμουλα ή συσκευή για να επέμβετε ή να προσπαθήσετε να επέμβετε ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα στην οργάνωση ή στην λειτουργικότητα αυτής της Ιστοσελίδας. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη διάθεση αρχείων που περιέχουν παρεφθαρμένες πληροφορίες ή ιούς, με οποιοδήποτε τρόπο;
• καταστρέψετε, μεταβάλλετε ή επέμβετε στην τελική μορφή αυτής της Ιστοσελίδας ή στον πηγαίο κώδικά της;
• ενεργήσετε με τρόπο που θα επιβάλλει υπερβολική ή δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση σε αυτή την Ιστοσελίδα ή στη σχετική υποδομή της;
• αποκτήσετε ή προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, με οποιοδήποτε τρόπο, σε κάποιο από τα Δίκτυα μας.

Χωρίς να θίγεται οιοδήποτε άλλο νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμά της, η Auto Moto Rent διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτησή σας χωρίς να σας ενημερώσει και/ή να αρνηθεί την είσοδό σας σε αυτή την Ιστοσελίδα σε περίπτωση που πιστεύει (κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) ότι έχετε παραβιάσει κάποιον από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

specialoffer amr paros el

Κύλιση στην Αρχή